Күчүк жөнүндө баары

Күчүк жөнүндө баары

Туура тамактануу жана жакшы кам көрүү иттин ден соолугунун, узун өмүрүнүн жана бактылуу жашоосунун негизи болуп саналат. Ошондуктан, күчүктү сатып алардан мурун, ага байланыштуу бардык маселелер жөнүндө жакшылап ойлонуу керек.

Күчүктөр абдан тез өсөт жана алардын гармониялуу өнүгүшү үчүн физикалык жана психикалык жашоонун биринчи айлары абдан маанилүү.

КҮЧҮКТӨРДҮН ПСИХИКАЛЫК ЖАНА ФИЗИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮНҮН АЙЛАР АЙЛАРЫНЫН ӨЗГӨЧҮЛӨРҮ

Күчүктөрдүн айлар боюнча психикалык жана физикалык өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү

КҮЧҮК 1 АЙЛЫКТА

Бир ай, же төрт жарым жумада, күчүктөр дагы эле апасы жана бир туугандары менен жашайт. Жакында эле алар угуп, көрө башташты жана бул мезгилде алар курчап турган мейкиндикти, жаңы үндөрдү, жыттарды, курчап турган адамдарды жана жаныбарларды изилдөөнүн активдүү фазасына ээ болушат. Айлык күчүктөр дагы эле энеси менен инстинкттерге жана баарлашууга негизделсе, маанилүү иш-аракеттерди жасоо үчүн өтө кичинекей. Эреже катары, селекционерлер күчүктөрдү бир айлык жашында сатпайт, бул аларга күчтөнүүгө, социалдаштыруунун биринчи сабактарын алууга мүмкүнчүлүк берет. Бул мезгилде адамдардын өз ара мамилеси күчүктөрдүн шерик иттер катары өнүгүшү үчүн абдан маанилүү.

Бир айдан эки айга чейин күчүктөрдө жаттап алуунун активдүү фазасы же башкача айтканда идентификация фазасы болот. Күчүк ата-энесин тааный баштайт, таштандылар жана адамдар менен коомдук мамилелерди түзө баштайт.

Бир тууган инисинин же эжесинин оюнчугун тартып алуу, тамак бөлүшүү үчүн апаңыздын жаагынан тиштөө, адамдан качуу же ага чуркоо. Бул мезгилде ар бир күчүктүн окшош суроолору көп болот, жоопторун бир иш-аракет жасап, реакцияны алуу менен алат. Эже оюнчукту берди, демек ал алсызыраак, кийинки жолу оюнчукту дагы алып кетсеңиз болот. Апам күбүрөнүп, тиштерин силкип жиберди, анын жаагынан тиштебе. Адам келип, жагымдуу сылап же катуу кыйкырып жиберди - аракетине жараша, күчүк кайталануучу стимулдарга өзүнүн андан аркы реакцияларын курат.

КҮЧҮК 2-3 АЙЛЫКТА

Эки жана үч айлык күчүктөр абдан боорукер, изденүүчү жана көпкө жакын болушат. Алар активдүү жана дайыма бир нерсени изилдеп жатышат. Мисалы, чоочун кишилерге жолукканда алар эч нерседен коркпостон чуркап келип, жыттап, эркелетип, секирип, кээде үрө беришет. Ошондуктан, бул мезгил ичинде, алар жонокой кандайдыр бир иш менен байланышкан оң көндүмдөрдү иштеп чыга алат. Бул учурда күчүктү оңой эле “Орду!”, “Кел!”, “Баса!” деген буйруктарды аткарууга үйрөтсө болот.

Күчүк 2-3 айлык

КҮЧҮК 3-4 АЙЛЫКТА

«Отур!», «Жат!», «Жок!» командаларын аткаруу көндүмдөрү. күчүк 3.5-4 айлык жашында бир топ жеңил иштейт. Себеби, мындай буйруктар күчүктө эрте куракта калыптана элек ингибитордук реакцияларга негизделген.

Күчүк 4-5 айлык

КУЧУК 4-5 АЙДА

4-5 айлык күчүктүн физикалык өнүгүүсү үчүн да, жашоо тажрыйбасын топтоо үчүн да маанилүү болгон убакыттын жана татаалдыктын акырындык менен көбөйүп, үзгүлтүксүз сейилдөөлөрү керек. Бул мезгилде күчүк нерв системасынын өзгөчөлүктөрүн иштеп чыгууда, анын мүнөзү байкаларлык түрдө өзгөрүшү мүмкүн. Бейтааныш адамдар менен жолукканда күчүк оюнду баштоо үчүн аларга чуркап барбай, капталынан гана байкап, бөтөн адамдардын кескин түрдө коркунучтуу аракеттеринин биринчи көрүнүшүндө алар коркуп, качып кетишет. Ошондуктан, бул убакыт коркуу мезгили деп да аталат.

Бул учурда, ээси абдан этият болушу керек, күчүк менен мээримдүү мамиле, аны коркутуп эмне кылдат байкоо. Мындай учурду алдын ала айтууга аракет кылуу керек, күчүктү өз убагында мамиле же оюн менен терс реакциядан алаксытуу үчүн.

Күчүктөр жөнүндө бардык макалалардын тизмеси

КАНЧА ЖАШТА КҮЧҮКТҮ АЛГАН ЖАКШЫ

Эреже катары, күчүктөр жаңы үй-бүлөлөргө 1.5-2.5 айлыгында берилет, ал эми селекционерлер майда же эргежээл породадагы иттерди 3-3.5 айга чейин багып алышат.

Эгерде сизге күчүктү 1 айга толтурууну сунушташса, анда ымыркайга дагы бир ай өз үй-бүлөсүндө чоңоюуга мүмкүнчүлүк берип, мындай кылбай эле койгонуңуз оң.

Канча жашта күчүктү албаңыз, эки ай, үч же төрт жашта, аны менен биринчи күндөн баштап туура мамиле түзүүгө аракет кылыңыз, муну көбүнчө жакшы байланыш деп аташат. Бул ага сизге болгон сүйүүсүн, баш ийүүнү, берилгендикти жана андан кийин сүйүүсүн өрчүтүүгө мүмкүндүк берет. Бул үчүн сизге керек:

  • ар дайым үй жаныбары үчүн кам көр
  • аны убагында тамактандыруу, сейилдөө, тарактоо, башкача айтканда, ага кам көрүү,
  • аны менен үзгүлтүксүз көнүгүү, оюндарды жана баштапкы машыгууларды айкалыштыруу.

Жашоодогу ар кандай кыйынчылыктар күчүк менен баарлашууга таасирин тийгизбеши үчүн аракет кылыңыз. Иттер ээсинин маанайын өтө кылдат сезип, ошого жараша жооп беришет.

КҮЧҮГҮҢҮЗ ӨСӨГӨН КӨЙГӨЙЛӨР

Ар кандай породадагы күчүктөрдүн өсүү мезгилинде пайда болгон көйгөйлөр көбүнчө туура эмес тамактануу менен байланыштуу. Тоюттун көлөмүн тынымсыз өлчөө керек, ашыкча тамактанбоо үчүн салыштырмалуу аз порцияларда. Иттердин семирүүсү жүрөккө жана кан айланууга көп стресс жаратат. Ал тургай, алсыз байламталары жана муундары күчүктөр жана жаш иттердин ашыкча ашыкча стресске дуушар болот. Мунун кесепети буттары жана муундары менен байланышкан оорулар болушу мүмкүн. Туура тамактануу менен күчүк күнүнө бир нече жолу активдүү ойноп, чуркашып, аймакты изилдеп чыгышы керек. Жашоонун биринчи жылында бир нече саат бою өтө чарчап сейилдөөдөн оолак болуу керек. Эгер итиңиз начар болсо, дароо ит багуучуга же ветеринарга кайрылыңыз.

2 АЙДАН 5 АЙГА ЧЕЙИН КҮЧҮКТҮ БАГУУДАГЫ НЕГИЗГИ НУТКАТТАР

Бала кезинен иттин ден соолугуна бекем негиз салуу үчүн күчүктү катуу белгиленген мөөнөттөрдө эмдөө жана дегельминтизациялоо керек болот.

ДЕГЕЛЬМИЗАЦИЯ ЖАНА ВАКЦИНАЦИЯЛАР

Дегельминтизациялоонун биринчи процедуралары ит багуучу тарабынан жүргүзүлөт. Негизги турак-жай жана тамактандыруу боюнча көрсөтмөлөр менен бирге ал мындан ары дегельминтизация жана эмдөө процедураларынын так графиги жөнүндө айтып берет. Көбүнчө күчүктүн ээси ага антигельминттик дарыны кийинки эмдөө алдында, ага он күн калганда берет.

1 АЙ

Жогоруда айтылгандай, бир айлык кезинде күчүк аны үй-бүлөсүнөн ажыратуу үчүн али кичинекей. Мыкты бакмачылар мындай жаш кезинде камкордуктарын бербей, апасынын жанына калтырып коюшат, жок дегенде дагы жарым ай, бир ай. Бул убакыттын ичинде күчүк тышкы дүйнөгө активдүү ыңгайлашат.

Эгер сизде бир айлык күчүк бар деген жагдайлар пайда болсо, анда ага биринчи эмдөөнү ал 6 жумалык болгондо беришиңиз керек болот. Эгерде сиз эмдөөнү баштоо үчүн эң жакшы убакытты билбесеңиз, селекционерге же ветеринарга кайрылыңыз.

Дегельминтизация жана эмдөө

2 MONTHS

Эгерде сиз күчүктү 2-2.5 айлыгында селекционерден алсаңыз, анда, эреже катары, күчүктөргө биринчи эмдөө селекциячы тарабынан жүргүзүлөт. Бул күчүктөр 8-9 жумалык болгондо болот, ошондуктан ал сизге эмдөөдөн өткөн. Экинчи эмдөө күчүк 12 жумалык болгондо ээси тарабынан жасалышы керек. Күчүкке экинчи эмдөө берилгенге чейин, ал карантинге алынышы керек экенин эстен чыгарбоо керек. Эмдөөлөрдүн убактысын толук түшүндүрүү үчүн, күчүктүн багуучусуна кайрылсаңыз болот.

3 MONTHS

Эгерде кандайдыр бир себептерден улам күчүк 6 жумалык жашында же 8-9 жумалык курагында биринчи эмдөөнү алган эмес болсо, анда эмдөө графигинин үчүнчү вариантын колдонуу керек. Бул күчүктү 12 жумалыгында биринчи жолу эмдөө жана 14 жумадан 16 жумага чейин кайра эмдөө керек дегенди билдирет. Убакыт менен чаташтырбоо жана керектүү эмдөөлөрдү өз убагында жүргүзүү үчүн күчүктүн жумалардагы жашы жана эмдөө үчүн зарыл болгон жумалар белгиленген календарды түзүү сунушталат. Же ветеринардын кеңешине кайрылсаңыз болот.

Кийинки эмдөө датасы күчүктү экинчи эмдөө аяктаганга чейин карантинде кармоо керек деген фактыны өзгөртпөйт. Демек, ал азырынча көчөдөгү жакындары менен байланыша албайт.

4 MONTHS

Эгерде күчүк эмдөөнүн стандарттык графиги боюнча эмдөөдөн өткөн болсо, демек, ал 4 айлыгында толук эмдөөдөн өткөн, карантин алынып салынган жана сиз чогуу сейилдөөдөн, башка иттер менен таанышуудан жана баштапкы машыгуудан ырахат ала аласыз.

5 ай

5 MONTHS

5 айлык жашында күчүк активдүү болушу керек, үйгө толугу менен көнүп, анын лакап атын, бир нече негизги буйруктарды билиши керек, эмне мүмкүн жана эмне мүмкүн эмес экенин түшүнүшү керек.

Бул мезгилде ал дагы эле үч айдан баштап жети айга чейин созулган тиштерин сүттөн туруктууга алмаштырууну улантат. Бул мезгилде күчүктүн ооз көңдөйүн көзөмөлдөп, сүт тиштери түшүп же түшпөгөнүн көзөмөлдөө керек. Бул иттин ден соолугу үчүн да, туура тиштеп калыптандыруу үчүн да маанилүү. 

КҮЧҮКТҮН ДЕН СООЛУГУ ЖАНА КӨРҮНҮШҮ

БАСУУНУ ҮЙРӨНҮҮ

Мезгил кандай болбосун, күчүктү сейилдегенге көндүрүү керек. Уктагандан кийин жана ар бир тамактангандан кийин күчүктү дааратканага көнүктүрүү үчүн 5-10 мүнөт сыртка алып чыгуу керек. Күчүгүңүздү канчалык көп сыртка чыгарсаңыз, ал андан эмнени каалап жатканын ошончолук тез түшүнөт жана үйдүн сыртындагы ажатканага барганга ошончолук бат көнөт.

Оюн жана активдүү кыймыл үчүн тамактандыруунун ортосунда узак басуу сунушталат. Аба ырайына жана мезгилге жараша сыртта өткөргөн убакытты 15 мүнөттөн күнүнө эки саатка чейин бир аз көбөйтүү керек. Албетте, күчүктүн тукумун жана жашын эске алуу маанилүү. Адегенде эки-үч айлык күчүктү колуңузда сыртка көтөрүп жүрсө болот. Ошол эле учурда, күчүк эмдөө курсун бүтө элек болсо, башка иттер менен бардык байланышты алып салуу керек.

Жөө жүрүү учурунда күчүк кыймылда болушу керек, аны муздак жерге отургузбаңыз жана жаткырбаңыз. Эки ай болгондо, күчүктү боого үйрөтүүгө болот. Күчүк жумшак жеңил жакага бат көнүп калат. Күчүк сиз аны жетелеп бара жатканыңызды сезиши үчүн алгач аны жип менен жетелешиңиз керек. Аны ээрчип жүрүңүз (боюну жетиштүү узун болушу керек) жана кылдаттык менен, жулкулдатпай, аны керексиз жерлерден алып кетиңиз. Күчүк көчөдөн жараксыз тамактарды жебеши керек.

Үчүнчү же төртүнчү айда сейилдөө учурунда чоң породадагы күчүк менен бир жарым километрге чейин басууга болот, орто же кичине породадагы күчүк менен бул аралыкты пропорционалдуу түрдө кыскартуу керек. Аралыкты акырындап көбөйтүңүз, күчүктү ашыкча көнүгүү менен чарчатпаңыз, антпесе табити кетип, жакшы өспөй калат.

Басканды үйрөнүү

Беш айлык күчүк менен сиз буга чейин кар, жерге, кумга чуркай аласыз, активдүү ачык оюндарды ойной аласыз, сүзө аласыз, ээсин лыжа же велосипед тебүүдө коштоп жүрүңүз. Бирок бул жерде да күчүктү ашыкча иштете албайсың, чарчоонун биринчи белгилери байкалганда тыныгуу же басууну токтотуу керек.

Күчүк менен сейилдеп жүргөндө аны ызы-чууга көңүл бурбоого, машинелерден коркпоого, акырындап аны менен тынч көчөлөрдөн ызы-чуураак көчөлөргө өтүүгө үйрөтүңүз. Күчүк эркин басууга да, теңтуштар менен ойноого да муктаж. Социализация өзгөчө жеке үйдө жашаган күчүк үчүн керек. Аны жолбун жана чоочун иттерден алыс кармаңыз, анткени алар жугуштуу ооруларды жугузушу мүмкүн. Жөө сейилдөө учурунда күчүгүңүздү шарлар менен ойноого үйрөтсөңүз болот: аны мактап, шар жарылганда аны менен бирге кубаныңыз. Бул оюн психиканы бекемдейт, ал эми күчүк фейерверктен жана петардалардын жарылуусунан коркпойт.

Эгерде күчүк батирде жашаса, анда биринчи эмдөөдөн кийин сейилдөөлөргө уруксат берилет. Бирок экинчи эмдөөдөн өткөнгө чейин көчөдө башка иттерге жолукпасын текшериш керек. Эгерде күчүк өз аймагында жалгыз боло турган жеке үйдө жашай турган болсо, анда сиз үйдө болгон биринчи күндөн баштап басууга болот.

Жөө жүргөндөн кийин, өзгөчө нымдуу аба ырайында, күчүктүн таманын жана курсагын сүртүп же жууш керек. Кышында көчө реагенттери терини дүүлүктүрбөшү же жарадар кылбашы үчүн муну жөн гана жасоо керек.

КҮНДҮК КАМКОРДУК

Күнүмдүк кам көрүү

Кыюу убактысы – бул күчүктү багуу убактысы эле эмес, баарлашуу, байланыш түзүү, үй жаныбарын эркелетүү үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк.

ЧАЧКА КАМ КӨРҮҮ

Күчүктү кыска пальто менен багуу үчүн табигый түктүү щетка жана төккөндө чачты кароо үчүн майда металл тиштери бар тарак керек. Кыска чачтуу иттер үчүн идеалдуу кам көрүү каражаты - бул массаж мити. Узун чачтуу породадагы күчүктөр үчүн дагы эле жылмакай щетка керек.

Бардык породадагы күчүктөргө тырмак алгычтар, сүлгү, шампунь керек болот. Күчүгүңүздү керектүү учурда гана жуунуңуз. Канчалык тез-тез тараса, ошончолук жакшы – күчүк тийгенге ушинтип көнүп калат жана бул келечекте пайдалуу болот. Күчүктү үзгүлтүксүз жерге коюп, курсагын, буттарын текшериңиз. Келечекте ал адамдын колунан коркпойт.

Эгерде сизде өтө узун пальто же калың пальто менен мүнөздөлгөн породадагы күчүгүңүз болсо, анда күчүктү бала кезинен щеткага көнүктүрүү үчүн кесипкөй багуучуга кайрылсаңыз болот.

Тиш дарылоо

Таза тиш - ден соолуктун ачкычы. Азыр сатууда тиш щеткасынын ролун аткарган көп сандагы чайноочу таякчалар, ошондой эле иттер үчүн атайын тиш пасталары жана щеткалары бар.

3 айдан 7 айга чейинки өсүү мезгилинде күчүктөр тиштерин сүттөн туруктууга алмаштырышат. Бул учурда, ал өзгөртүү жараянына көз салып, зарыл болсо, ветеринардык кызматына кайрылуу маанилүү.

Стоматологиялык жардам

КУЛАК КАМОО

Күчүктү жуунтуу зарыл болгондо гана керек, мисалы, ал бир нерсе менен кир болсо. Ар бир сейилдөөдөн кийин тамандарды жана ашказанды жууп, аарчыңыз. Үй жаныбарыңызды жууганда анын кулагына суу кирбеши үчүн этият болуңуз: кулак каналындагы ным кычыткы жана башка ооруларды козгойт. Эгерде кулактар ​​кир болсо, нымдуу тампонду алып, кирди бир аз тазалаңыз. Эгерде кулактар ​​ичи кир болсо, аларды атайын лосьон менен нымдалган кебез менен сүртүңүз, бирок терең эмес. Таза кулактар ​​кургак болушу керек. Кулагы илинип турган күчүктөрдө кулак каналдары жабык жана желдетилбейт, ошондуктан алдын алуу үчүн бир-эки жумада бир жолу атайын кулак тазалагычтарды колдонууну сунуштайбыз.

ТЫРАККА КАМОО

Тырмактар ​​зарылчылыкка жараша кыркылып алынат. Эгерде ит сейилдөө учурунда тырмактарын чечип алса, анда алар кыркылбайт. Тамандарды жана манжаларды үзгүлтүксүз сезип туруу сунушталат: эгер ит качандыр бир кезде анын лапасын кесип алса, сиз өз убагында биринчи жардам көрсөтүп, бинт тагып аласыз.

Узун тырмактар ​​туура орнотулганда да, лаптардын чыгып кетишине алып келиши мүмкүн. Кыркканда тырмактар ​​кыскарып, буту ордуна келет, ошондуктан тырмактардын ашыкча өспөсүн камсыз кылуу абдан маанилүү. Күчүгүңүздүн тырмактарын кыркууну же курчутууну мүмкүн болушунча эртерээк, бир-эки жума сайын баштаңыз. Кичинекей күчүктөр үчүн маникюр топтомунан алынган кескичтер абдан ылайыктуу. Кадимки кескичтер жарабай калганда, ит тырмактары үчүн атайын кескичтерди колдонуу керек болот. Ар бир тырмакта кан тамырлар болот, аларды урсаң кан кетет, ошондуктан тырмактарды кыркууда мындан качууга аракет кыл. Кыйынчылык болуп калса, суутек перекиси менен дарыланыңыз же дарыканадан сатып алсаңыз болот, атайын гемостатикалык карандашты колдонуңуз.

КҮЧҮКТҮН ТАМАКТАНУУСУ

Күчүктүн тамактануусу

АЗЫКТАНДЫРУУНУН НЕГИЗТЕРИ

Күчүктөр эң сонун сапаттагы тең салмактуу тамактанышы керек, анткени алардын ден соолугу үчүн өмүр бою пайдубал түптөлгөн бир жылга чейин. Иттин ээси иттин көлөмүнө жана тукумуна ылайыктуу тамак-аш менен камсыз кылууга милдеттүү. Ит баарын жеп, дасторкондон калган тамактарды жей алат деп, чектен чыгууга болбойт. Бирок үй жаныбарын гуманизациялоо да мүмкүн эмес, үй жаныбары эң даамдуусун гана алат жана ага адамдарга арналган деликатестерди берет - алар итке бир гана зыян келтирет.

Туура эмес тамактануу семирүүгө, ички ооруларга же тери ооруларына алып келиши мүмкүн. Малдын ден соолугун сактаган тамактануу гана туура болот. Ошондуктан, иттин диетасын негизги тамак-аш компоненттеринин: белоктордун, майлардын, углеводдордун мазмуну боюнча балансташтыруу абдан маанилүү.

Муну жасоонун эң оңой жолу - бул күчүктүн даяр тамак-ашын колдонуу, мында бардык бул элементтердин мазмуну, ошондой эле витаминдер жана минералдар эске алынат, эсептелинет жана тең салмактуу болот.

ИТ ТАМАКТАРЫНЫН НЕГИЗГИ ИНГРЕДИЕНТТЕРИ КАНДАЙ?

Эт иттин тамактануусунун негизин түзүшү керек – тоюттун бир бөлүгү же табигый тамактануунун негизи болушу керек. Эт негизги булагы болуп саналат белоктун . Бирок, эгерде ит жалаң эттен, же тескерисинче, кемчиликтүү бөлүктөрүн (тамырлар, тери жана кемирчектер) жесе, бул сиңирүүнүн начарлашына алып келет, ошондуктан эттин негизин таза эттен да, сүт азыктарынан да аралаштыруу керек. Бул энергия булагы катары кызмат кылган жаныбарлардын майын камтыйт. Протеин ошондой эле балыкта, деңиз азыктарында, сүт азыктарында жана жумурткада болот.

Дени сак тиштерин жана сөөктөрүн, тери жана пальто сактоо үчүн, ит керек каныкпаган май кислоталары өсүмдүк майларында камтылган. Алар өсүмдүк азыктарында (күн карама, жержаңгак, зайтун, соя майы, өнүп чыккан буудай дандары), ошондой эле жаныбарлардан алынган азыктарда – майлуу балыкта (лосось), жумурткада кездешет. сонун булагы каныкпаган май кислоталары балык майы болуп саналат.

Көмүрсуулар дене үчүн энергия берүүчү болуп саналат. Алар, мисалы, дан эгиндеринде кездешет жана ит жеп, активдүү оюндар жана сейилдөө үчүн жетиштүү күчкө ээ болушу үчүн, көбүнчө даяр тоюттарга кошулат.

Толук тамак-аштын курамында скелетти куруу үчүн гана эмес, башка зат алмашуу процесстери үчүн да керектүү витаминдер жана минералдар болушу керек. Өсүп жаткан иттин денеси үзгүлтүксүз реструктуризациядан өтөт. Сөөктөр жана булчуңдар үчүн "курулуш материалы" катары күчүк зат алмашуу процесстери үчүн энергия берүүчү катары белок менен углеводго, витаминдер менен минералдарга муктаж. Жалпы тоют белоктун үчтөн бир бөлүгүн, майдын кеминде 5%ын жана углеводдун жарымынан кем эмесин түзүшү керек.

Тамак-аштын негизги компоненттери

Ошентип, эгер сиз күчүгүңүздү табигый тамактар ​​менен багууну чечсеңиз, ага толук диета түзүү үчүн тамактын компоненттери жөнүндө жогоруда айтылгандардын баарын эске алуу керек. Мындан тышкары, аны дайыма тууралоо керек болот, анткени дененин муктаждыктары жашы менен өзгөрөт. Мисалы, канчалык кызыктай көрүнсө да, күчүктөр жана жаш иттер бирдей салмактагы чоңдорго караганда көбүрөөк тамак-ашты талап кылат; беш айга чейин - эки эсе көп, андан кийин - болжол менен 50% га. Алардын тамак-аш үчтөн эки болушу керек, ал эми кийинчерээк, жок эле дегенде, жарымы эт жана башка белок заттардан турат. Иттин курагына жана муктаждыктарына ылайыктуу даяр тамак-аштын таңгагындагы маалыматты окуп, порциянын туура өлчөмүнө көз салуу эң оңой.

Күчүктүн даяр азыгын тандоо менен сиз күчүктү бардык керектүү азыктар менен камсыздайсыз, өсүп жаткан үй жаныбарынын жашына жараша тамакты алмаштырып, ага ар кандай даамдарды сунуштай аласыз. Керектүү күнүмдүк пособиени берүү үчүн, пакеттеги сунуштарды окуп чыгышыңыз керек.

1 АЙДАН 5 АЙГА ЧЕЙИНКИ КҮЧҮКТҮ КАНТИП ТУУРА БАГУУ КЕРЕК

Бардык күчүктөр үчүн идеалдуу диетаны бир эле учурда түзүү мүмкүн эмес. Бул жерде сиз күчүктүн тукуму, жашы, өлчөмү жана активдүүлүгү сыяктуу факторлорду эске алууңуз керек. Селекционерден алынган күчүктү тамактандыруу акыркысынын сунуштары боюнча биринчи жолу улантылышы керек.

Күчүктү кантип туура тамактандыруу керек

Жашоонун үчүнчү же төртүнчү жумасында күчүктөр эне сүтүнөн тышкары, биринчи кошумча тамактарды ала башташат. Демек, күчүктөр биринчи айларда кандай тамактарды жей тургандыктарын селекционер чечет - же табигый тамак же 1-2 айга чейинки өтө жаш күчүктөргө арналган өнөр жай азыгы. Ошентип, бир жарым айдан беш айга чейинки күчүктү көтөргөндө, анын тамак сиңирүү системасы жашоосунун алгачкы айларында алган тамакка дал келет. Реструктуризациядан жана жаңы жерге көчүүдө стресстен келип чыккан тамак сиңирүү системасынын бузулушуна жол бербөө үчүн, жок эле дегенде, бир жума бою сиз тамактануу графигин жана диетаны өзгөртүүсүз сакташыңыз керек. Күчүк үчүн жаңы шарттарга көнүү жеңил болот, анан үйдү алмаштыруу ал үчүн оорутпайт.

Келечекте, эгерде сиз кандайдыр бир себептерден улам жаш жаныбардын диетасын өзгөртүүнү кааласаңыз, муну каалаган убакта кыла аласыз. Бул учурда, эң жакшы вариант - сизге баалуу сунуштарды бере турган селекционерге же ветеринарга кайрылуу.

Күчүктөргө бир эле учурда күнүмдүк тамак-аш берилбеши керек, алардын ашказандары өтө кичинекей, ал тамактын бардык көлөмүн туура сиңире албайт; мунун натыйжасы ашказандын ашыкча жүктөлүшүнө алып келет. Мындан тышкары, байламталар, муундар жана сөөктөр өтө көп стресске дуушар болушат, бул бир гана зыян алып келет. Дени сак, жакшы тамактанган күчүктүн кабыргалары көрүнбөйт, бирок алакан менен сезилиши керек.

Биринчи айларда жана бир жылга чейин күчүктү жетишсиз тамактандыруу терс кесепеттерге алып келет, аларды оңдоо өтө кыйын. Ошондуктан күчүктү тең салмактуу тамактандыруу жана тамактандыруунун так убактысын сактоо абдан маанилүү. Бул эки эрежени сактоо анын салмагын нормалдуу кармоого жардам берет.  

Тамактангандан кийин, күчүктү тыныгууга уруксат берүү керек, көнүмүш тамактан кийин жапайы жаныбарлардын адаты боюнча. Болбосо, тамактангандан кийин дароо ойноп жатканда, чоң породадагы иттерде пайда болгон курсак толуп, өмүргө коркунуч туудурган абал пайда болушу мүмкүн.

Ар кандай курактагы күчүктөр үчүн тамактандыруунун саны:

1-ай - күнүнө 5-6 жолу;

2-4 ай - күнүнө 4 жолу;

5-ай - күнүнө 3 жолу.

Эртеден кечке чейин күндү бирдей интервалдарга бөлүп, күчүктү ушул белгиленген убакта тамактандырууга аракет кылыңыз.

Күчүккө эмнелерди берүүгө болбойт:

  • Бай эт сорпосу.
  • Тоок сөөктөрү (түтүктүү).
  • Бышырылган сөөктөр.
  • Ысталган, туздуу, майлуу.
  • Таттуулар, каалаган формадагы шоколад, торттор.
  • Буурчак.
  • капуста.

Бул азыктардын баары иттер үчүн уулуу, же тамак сиңирүү жолдорун бузуп, зат алмашууну бузуп, газдын көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн.

Бул жерде бир гана жалпы тамактануу схемасы сүрөттөлгөн, кененирээк сунуштар үчүн ар дайым селекционерге же ветеринарга кайрылсаңыз болот. Келечекте, күчүктүн муктаждыктарын изилдеп, андан дени сак ит чыгаруу үчүн, сиз ага ылайыктуу тамак-ашты жана тамак-ашты тандай аласыз.

Күчүктү кантип туура тамактандыруу керек

Өнөр жай күчүктөрүнүн тамак-ашы

Белоктун жана башка зарыл заттардын курамы боюнча даяр тоюттар илимий жактан негизделген стандарттарга толук ылайык келет. Консервалоонун заманбап ыкмасы үйдөгү тамакка караганда витаминдерди жакшыраак сактайт. Эттин курамында жок кылынган козгогучтарды өндүрүүдө. Дагы бир артыкчылыгы - үйдө дайыма тамак-аштын запасы болушу мүмкүн. Мисалы, саякатка чыкканда, тамактандыруу маселесинин эң оңой чечими даяр тамак болуп саналат. Кургак тамактын курамында кадимки нымдуу тамакка караганда беш эсе аз суу бар, андыктан өзүнчө идиште суу болушу керек. 200 г кургак тамактын аш болумдуулугу банкадагы 850 г же 400 г эт жана 125 г ботко менен бирдей болот. Бул учурда эч кандай кошумча таттуулар кереги жок – алар семирүүгө алып келет!

Күчүктү туура тамактандыруу – дени сак малдын калыптанышынын негизи. Ал протеинге бай жогорку калориялуу тамак-аш керек. Бул мезгилде күчүктүн тамак сиңирүү системасы толук калыптана элек, эне сүтүнөн даяр тоютка өткөн сайын ичегидеги бактериялык флора топтолот.

Күчүк үчүн диетаны тандоодо анын жашын, өлчөмүн же тукумун, физикалык активдүүлүктүн деңгээлин жана жеке ден соолук абалын эске алуу маанилүү. Бардык бул параметрлер PRO PLAN ® эске алынат супер премиум кургак тамак.

суу

суу

Суу, ар дайым таза жана таза, эч кандай учурда муздак, күчүктү дайыма эркин жеткиликтүү болушу керек. Дени сак ит нормалдуу нымдуу тамакты араң ичет да, ал ысыкта, бир аз аракеттен кийин же белгилүү бир тамак менен чаңкоосун кандыра алышы керек. Эч кандай себепсиз тынымсыз көбөйгөн чаңкоо оорунун белгиси.

КҮЧҮКТӨРДҮН МҮМКҮН ООРУЛАРЫ

Күчүктөр, бардык балдар сыяктуу эле, бир нерсе менен ооруп калышы мүмкүн. Оорулар жугуштуу жана жугуштуу эмес, травматикалык келип чыгышы жана генетикалык жактан жугушу мүмкүн. Эгерде сиз күтүүсүздөн экинчисине жолугуп калсаңыз, тукум кууган кээ бир оорулар кийинчерээк пайда болушу мүмкүн, анда башка оорулардын түрлөрүнөн сактанууга болот. Бул үчүн, күчүктү багуу боюнча сунуштарды так аткарып, аны туура тамактандырып, ден соолугуна көз салуу керек.

ИНФЕКЦИЯЛЫК ООРУЛАР

 Парвовирус энтерити коркунучтуу жугуштуу оору болуп саналат, анын белгилеринин бири ичегилердин бузулушу. Күчүктөрдө бул оорунун өлүмү 90% га жетет. Сиз күчүктү өз убагында керектүү эмдөөнү жасоо менен андан сактанууга болот.

Иттердин ылаңы – а күчүктөр үчүн өтө коркунучтуу вирустук инфекция, дээрлик дайыма өлүмгө алып келет. Ал ар кандай формада көрүнүшү мүмкүн, эң коркунучтуусу – нервдик түрү. Жырткычтардын чума оорусуна каршы эмдөө жүргүзүлөт.

Аденовирус жана иттердин вирустук гепатити болуп саналат биринчи жана экинчи типтеги аденовирустар менен шартталган жугуштуу оорулар. Оорулуу иттин шилекейи же аба тамчылары менен жугат. Күчүк жана жаш иттер үчүн эң коркунучтуу. Бул ооруларга каршы өз убагында эмдөө жаш үй жаныбарын коргойт.

Лептоспироз адамдарга жугуштуу болгон курч жугуштуу оору, күчүктү өлүмгө алып келиши мүмкүн. Оорунун алып жүрүүчүлөрү келемиштер. Эмдөө ооруну жуктуруп алуу коркунучун азайтат.

Кутурма - адамдарга жугуштуу, иттер менен адамдарга өлүмгө алып келүүчү өлүмгө алып келүүчү вирустук инфекция. Кутурмага каршы эмдөө милдеттүү жана жыл сайын жүргүзүлөт.

жугуштуу оорулар

ПАРАЗИТТЕР

ички мите курттар

Күчүк жугуза турган ички мителердин бардык түрлөрүнөн (мисалы, тегерек жана тасма курттар, курттар, жүрөк курттары жана башка), атайын антигельминттик препараттар иштелип чыккан, алар күчүктү мезгил-мезгили менен берүү керек.

Тышкы мите курттар

Бүргөлөр, биттер, кенелер күчүк басып жүргөндө же жакындары менен байланышып жугузушу мүмкүн, бул бир гана ыңгайсыздык жаратпастан, ошондой эле отит медиасын, ар кандай дерматологиялык оорулардын булагы болуп калышы мүмкүн. Андыктан күчүктү сырткы мителерден мезгил-мезгили менен дарылап туруу милдеттүү. Сиз селекционер же ветеринар менен кайра иштетүү графигин текшере аласыз.   

Башка оорулар

Күчүк дагы ар кандай башка себептерден улам ооруп калышы мүмкүн, мисалы, гипотермия, анын өнүгүшүнө себеп болот цистит . Же болбосо, күчүктү терезелери ачык унаага алсаңыз, ал сыртты карай турган болсо, анда ал өнүгүп кетиши мүмкүн коомдук . Күчүк болсо осушу жана енугушу боюнча артта калган , же аксактык башталат , көйгөй туура эмес тамактануу менен байланыштуу болушу мүмкүн.

Албетте, күчүктү бардык оорулардан жүз пайыз коргоо мүмкүн эмес. Ошондуктан, жооптуу ээси катары, күчүктүн жүрүм-турумундагы жана маанайындагы өзгөрүүлөрдү дайыма кылдаттык менен көзөмөлдөп, оорунун биринчи белгилери байкалганда ветеринардан жардам сурашыңыз керек.

Эгерде сиз туура тамактануу режимин сактасаңыз, өз убагында эмдөө жана курттарды тазалоо, күчүктүн жашына ылайык мүмкүн болгон физикалык көнүгүүлөрдү жасасаңыз, анда сиз үй жаныбарыңызга бактылуу балалык тартуулап, көпчүлүк оорулардан сактансаңыз болот.

Сенин күчүк жөнүндө баары – Видео

КҮЧҮКТӨ КАНТИП КАМ КӨРҮҮ керек 🐶 Күчүктү багуу боюнча толук колдонмо