Иттердин туура жана туура эмес тиштери
болтурбоо

Иттердин туура жана туура эмес тиштери

Иттердин туура жана туура эмес тиштери

Ар кандай породаларда тиштөөнүн өзгөчөлүктөрү

Ар бир порода өзүнүн башы жана жаак формасына ээ жана англис бульдогу үчүн нормалдуу нерсе, мисалы, Хаски үчүн таптакыр анормалдуу көрүнүш. Ар кандай породаларга таандык иттердин тиштеген түрлөрүн карап көрөлү.

Иттин 42 тиштери бар - 12 азуу, 4 азуу, 16 премоляр жана 10 азуу. Ар бир тиш тобунун өзүнүн функциясы жана орду бар. Азуу тиштери алдында жайгашкан жана тиштеп, тиштеп алуу үчүн зарыл, алар менен ит жүндөн жана бөтөн объекттерден мителерди кемирет. Азуулар тамак-ашты кармоого жардам берет, аңчылык үчүн зарыл жана коркунучтуу көрүнөт. Премолярлар дароо азуулардын артында, 4 даана үстү жана асты, оң жана сол жагында жайгашып, тамактын кесиндилерин эзип, тытышат. Азуу тиштери, эң алыскы тиштери, үстүнкү жаакта 2ден, астыңкы жаакта 3төн, алардын милдети тамакты майдалоо жана майдалоо.

Чагуунун туура түрү шпиц, оюнчук терьер, колли, тазы сыяктуу тумшуктары тар иттерде байкалат. Аны кайчы чаккан деп аташат – иттин ичинде үстүнкү жана ылдыйкы 6 азуу тиштери бири-биринин үстүнө тегиз жатып, 4 азуу тиштери бири-биринин ортосунда так жайгашкан, оозуна илинген эмес.

Иттердин туура жана туура эмес тиштери

Брахицефалдык түрдөгү үй жаныбарларынын башы төрт бурчтуу, жаактары кыска болот. Бул породаларга пагдар жана чихуауалар кирет. Кыскартылган жаак мындай иттерде 1-2 тиштин жоктугу патология болуп эсептелбейт, анткени бүт комплект туура келбейт. Жаак жабылышы да бирдей болушу керек, тиштен тишке.

Бульдог, Пекин жана Ших-цзунун конформациясы үчүн астыңкы жаагы катуу алдыга чыгып турганы кадыресе көрүнүш. Физиологиянын көз карашынан алганда, бул, албетте, норма эмес, жана кийинчерээк макалада бул эмнеге алып келиши мүмкүн экенин талдайбыз.

Иттерде туура тиштөө

Кадимки окклюзияда үстүңкү жаак астыңкы тиш тизилиши менен капталат.

Төмөнкү жаактын азуу тиштери үстүнкү азуу жана үчүнчү астыңкы азуу тиштердин ортосунда бирдей аралыкта жайгашкан, ал эми премолярлар үстүңкү жаактын тиштеринин ортосундагы боштуктарды көрсөтүп турат. Иттеги классикалык туура тиштөө кайчы чаккан деп эсептелет. Бул иттер үчүн эң ылайыктуу вариант, анткени алар мергенчилер. Алардын милдети - аң уулоо, кармоо жана олжо кармоо. Азуу тиштери бири-бирине жабышып, азуулары “сепилде”. Мындай абалдан улам тиштер азыраак эскирип, натыйжада кулап, түшпөйт. Кайчы тиштөө ар бир узун мурундуу ит үчүн нормалдуу көрүнүш. Мисалы, Доберман, Джек Рассел, Ягд Терьер, Йоркшир Терьер жана башкалар үчүн.

Иттердин туура жана туура эмес тиштери

Иттерде малоклюзия

Бул классикалык кайчы чаккан вариациялар болгондо пайда болот, алар жаактардын же тиштердин туура эмес жайгашуусунан келип чыгышы мүмкүн. Иттердеги малоклюзия бузулуу деп аталат. Бул тиштерди жабууда кандайдыр бир четтөө деп эсептелет. Жаактын туура эмес жабылышы баштын сырткы көрүнүшүн өзгөртөт, тили түшүп калышы мүмкүн, ит тамакты кармай албай кыйналат.

Кычкач чаккан же кычкач чаккан

Чагуунун бул түрү менен үстүнкү жаак жабылып, астыңкы азуу тиштерге азуу тиштери менен таянат. Алар бир сызык түзүшөт, калган тиштери жабылбайт. Мындай иттердин азуу тиштери бат эле эскирип, түшүп калат, үй жаныбары тамакты кадимкидей майдалай албайт, анткени азуу жана премолярлар тийбейт. Чагуунун бул түрү брахицефалдык породаларда шарттуу норма болуп эсептелбейт жана сырткы көрүнүшкө баа берүүгө таасир этпейт.

Иттердин туура жана туура эмес тиштери

Түшүндүрмө же прогнатизм

Иттин баш сөөгүнүн сөөктөрүнүн өнүгүүсүндөгү олуттуу четтөө. Астыңкы жаак өнүкпөгөн, кыска. Натыйжада астыңкы тиштер үстүңкү таңдайга жана тиштерге тийип, аларды жабыркатат. Тил оозунан чыгып турат. Тиш ооруларынын начарлашынан улам тиш оорулары пайда болот – азуу тиштери жана азуу тиштери, таштар, ашказан-ичеги трактындагы көйгөйлөр, анткени ал тамакты кадимкидей кармап, майдалай албайт.

Иттердин туура жана туура эмес тиштери

Тамак же тукум

Бул туура эмес кыска жогорку жаак жана узунураак астыңкы жаак менен мүнөздөлөт, натыйжада үстүңкү тиштердин алдында астыңкы тиштер. Бул абал кээ бир породалар үчүн нормалдуу болгону менен, көпчүлүк үй жаныбарлары үчүн адаттан тыш көрүнүш. Узун мурду бар иттердин тиштери патология болуп эсептелет, ал эми грифондордо, пекиндиктерде, бульдогдордо жана башка кыска тумшук породаларда жол берилет. Төмөнкү жаак алдыга чыгып, бетке кыйла иштиктүү жана нааразы болгон көрүнүштү берет. Көбүнчө ылдыйкы жаак чыгып турганда, тиштер толугу менен ачылып, эриндер жабылбай калат - бул астыңкы тиштөө деп аталат. Эгерде расстояние ортосундагы тиштер төмөнкү жана үстүнкү жаак иттин анча маанилүү эмес – закуска жок калдыктары.

Иттердин туура жана туура эмес тиштери

Ачуу чагуу

Алдыңкы тиштери кездешпейт жана боштук калтырышат, көбүнчө иттер тилдерин ага түртүшөт, бул бөлүнүүнү күчөтөт, айрыкча жаш адамдарда. Добермандарда жана Коллиде бул көбүнчө кесүүчү тиштердин эмес, премолярлардын жана азуу тешиктеринин жабылбашы менен көрүнөт.

Жаак бурмалоо

Жаактын өнүгүүсүндөгү эң оор жана коркунучтуу четтөө, анткени жаракаттын натыйжасында сөөктөр бирдей эмес өсөт же өлчөмүн өзгөртөт. Иттин жаагы асимметриялуу жана бузулат, азуу тиштери жабылбайт.

Тиштердин туура эмес өсүшү

Көпчүлүк учурда, өсүү багытында четтөөлөр азуу бар. Алар ооздун ичинде же сыртында өсүп, жаактын жабылбай калышына же таңдайга травма алып келиши мүмкүн. Көбүнчө брахицефалдык породадагы иттерде кесүү тиштердин өсүүсү шахмат түрүндө кездешет, алар үчүн бул шарттуу норма болуп эсептелет.

Полиденттүүлүк

Polydentia жалган же чындык болушу мүмкүн. Жалган полидентияда сүт тиштери түшпөйт жана азуу тиштери өсүп жатат. Бул тиштин өсүү багытына жана натыйжада жаактын жабылышына таасирин тийгизет. Чыныгы полидентия менен бир тиштин рудиментинен экөө өнүгөт, натыйжада иттин акула сыяктуу эки катар азуу тиштери болушу мүмкүн. Бул нормалдуу эмес жана жаактын абалына, таштын пайда болушуна, тиштин пайда болушуна жана тамак-аштын майдалануусуна таасирин тийгизет.

Туура эмес тиштөөнүн себептери

Малокклюзиянын себептери тубаса, генетикалык жана өмүр бою сатылып алынган болушу мүмкүн.

Тубаса кемтиктин алдын алуу мүмкүн эмес, ал эми ата-энелердин нормалдуу бузулушу алардын урпактарында жаактын жабылышында жана тиштин өсүшүндө четтөөлөр болбойт деген кепилдик жок.

Жаактын өнүгүүсүндөгү генетикалык аномалияларды көбүнчө оңдоого болбойт.

Буларга астынкы жана ылдый түшүү кирет. Бул көбүнчө селекциялык асыл тукум үй жаныбарларында кездешет.

Күчүктөрдө бул бир жаак экинчисине караганда тезирээк өскөндө убактылуу болушу мүмкүн жана алар улгайган сайын жок болуп кетет. Ошондой эле, жаш иттерде сүт тиштери азуу тиштерине алмашканга чейин бир аз келишпестик болушу мүмкүн, анткени сүт тиштеринин өлчөмү туруктуу тиштерге караганда кичине.

Көбүнчө чаккан туура эмес оюндар, сөөктөр бузулат деген пикирди табууга болот. Муну уламыштарга байланыштырууга болот, анткени биз буга чейин жаак өлчөмү генетикалык жактан аныкталган четтөө экенин айтканбыз.

Иттердин туура жана туура эмес тиштери

Кабыл алынган четтөөлөр менен баары кыйыныраак, аларга организм калыптанган учурдан тартып кармоо, тамактандыруу шарттары таасир этет. Чагылган чаккан кемчиликтерге алып келиши мүмкүн:

 • Тишти туура эмес алмаштыруу же сүт тиштерин жоготпоо. Кичинекей ит породаларында көбүрөөк кездешет – Шпиц, Тойчук Терьер, Чиуауа, Йоркшир Терьер;

 • Канчыктарда кош бойлуу кезинде эрте жашта жана түйүлдүктүн жетилүү мезгилинде диетада витамин D жана кальцийдин жетишсиздиги. салмаксыз табигый тамактануу боюнча иттерде көп кездешет;

 • Ар кандай этиологиядагы жаак жаракаттары (себептери), кичинекей күчүктөрдөгү катуу оюнчуктар же соккунун кесепеттери.

Көбүнчө сатып алынган четтөөлөр итте эрте жашында же жатынында пайда болот, ошондой эле бул абалды алгачкы этапта оңдоого болот.

туура эмес окклюзия коркунучу

Иттин туура эмес тиштери эстетикалык жактан жана сырткы көрүнүшүнөн тышкары, ден соолук көйгөйлөрүнө алып келиши мүмкүн.

Татар, периодонтит, тиштердин эрте жаралышы жана түшүүсү, стоматит, тиштин, эриндин жана таңдайдын травмасы – мунун баары тиштин туура эмес өсүшүнүн же жаактын начар өнүгүшүнүн кесепети.

Ошондой эле ичеги-карын оорулары пайда болушу мүмкүн. Туура эмес тиштегенде, жаныбар тамакты майдалап, кармап, оозуна кармай албайт, бул тез тамактанууга же, тескерисинче, туура эмес тамактанууга алып келет, натыйжада ашказан оорулары - гастрит, уйку бези - панкреатит жана ичеги-карын оорулары пайда болот. - энтероколит.

Мойнун булчуңдарынын ашыкча тартылышы малоклюзиясы бар жаныбарларда да байкалат. Көбүнчө бул оюндарда аркан тарткан, таяк кийген чоң үй жаныбарлары менен болот. Жаагы толук жабылбаса, ит жакшы кармап, оозуна бир нерсени кармай албайт, бул тапшырманы аткаруу үчүн моюндун булчуңдарын колдонуп, чыңайт. Мындай жаныбарлардын моюну ийилип, чыңалып, булчуңдары гипертонияда, ооруйт.

Иттердин туура жана туура эмес тиштери

иттердин туура эмес окклюзиясын оңдоо

Иттердин тиштеген жерин оңдоо татаал жана дайыма эле мүмкүн боло бербейт. Бул бир нече ай талап кылынат жана кээде идеалдуу тиштеп алып келбейт, бирок ага жакындап калууга гана мүмкүндүк берет.

Жаактын узундугун өзгөртүү үчүн дарылоонун хирургиялык ыкмалары колдонулат, тилекке каршы, алар дайыма эле эффективдүү боло бербейт жана аларды колдонуу мүмкүнчүлүгү жаактардын узундугунун айырмасына жараша болот.

Тиштердин түзүлүшүн жана алардын өсүү багытын нормалдуу абалга өзгөртүү үчүн алынуучу жана алынбаган типтеги ортодонтиялык аппараттар колдонулат:

 • Кронштейн системасы. Брекет кулпулары тиштерге чапталат, аларга пружиналары бар ортодонтиялык арка орнотулат, алар тиштерди тартат же түртүп, өсүү багытын өзгөртөт.

 • Ортодонтиялык плиталар. Иттин жаагын оюп, анан үстүнө табак куюп, ооз көңдөйүнө коюшат. Маанилүү, ал так өлчөмдө туура келет жана тиш жана ооздун былжыр челине зыян келтирбеши керек.

 • Гингивалдык резина шиналар. Эки тишке кулпулар бекитилет жана алардын ортосуна атайын ийкемдүү ортодонттук чынжыр тартылат, ал тиштерди бириктирет. Чыңалууну чынжырдагы звенолорду кыскартуу менен башкарат.

 • Kappa. Тиш үчүн акрил капкак. Алар бүт стоматологиялык аппараттын үстүнө коюлуп, басым менен тиштердин абалын оңдошот.

Коррекциялоо ыкмасы ар бир үй жаныбары үчүн ортодонт тарабынан жекече тандалып алынат, анткени ал тиштердин дивергенциясынын даражасына, алардын өсүү багытына жана бузулуунун себебине жараша болот.

болтурбоо

Иттин чакканына биринчи кезекте туура түзүлгөн тамактануу таасир этет. Иттин жаш курагын жана өлчөмүн эске алуу менен витаминдерге жана микроэлементтерге болгон муктаждыктарын эске алуу маанилүү. Табигый тамак-аш менен тамактанганда, витамин-минералдык кошулмалардын комплекстерин колдонуу керек, диетолог муну көзөмөлдөөгө жардам берет. Кургак диетада иттин жашына жана салмагына ылайыктуу тамак-аш линиясы менен азыктандыруу жетиштүү, анткени өндүрүүчү буга чейин бардыгын эске алган. Ошондой эле энелердин кош бойлуу кезинде D витаминин жетиштүү түрдө алуусу маанилүү, анткени бул түйүлдүктүн сөөктөрүнүн жана тиштеринин өнүгүшүнө таасирин тийгизет.

Ооз көңдөйүн үзгүлтүксүз текшерип туруу керек.

Бардык тиштер түз, бир сызыкта, бирдей түстө болушу керек. Быштак – ачык кызгылт же кызгылт, шишик жок. Ооздон чыккан жыт ачуу жана күчтүү болушу мүмкүн эмес.

Оюнчуктарды туура тандаңыз. Алардын катуулугу жана чоңдугу иттин жаагынын чоңдугуна жана бекемдигине жараша болот. Оюндун түрү да маанилүү. Мисалы, аркан тартыш ойногондо күчүңүздү баалоо кыйын, тишиңизге зыян келтирет.

Түтүк сымал сөөктөрдү, дөңгөлөктөрдү жана пластмассаларды үй жаныбарыңызга кирбеңиз.

Иттердин туура жана туура эмес тиштери

Иттерди тиштеп алуу эң башкысы

 1. Туура тиштөө кайчы тиштөө деп аталат, ал эми андан ар кандай четтөө туура эмес тиштөө деп аталат.

 2. Туура чакканды калыптандыруу үчүн кош бойлуу канчыктарда жана урпактарда D витамининин жана кальцийдин балансын сактоо маанилүү.

 3. Ар кандай породалар туура тиштеп алуу шарттуу ченемдери менен айырмаланышы мүмкүн. Баштын формасы тиштердин абалына, алардын санына жана жаактын узундугуна таасир этет.

 4. Окклюзиондук патологиялар тиштин жумшак жана катуу ткандарынын өнөкөт травмаларынын өнүгүшүнө алып келет, жаныбар жаактарды туура жаап, жей албайт.

 5. Чатактарды дарылоо үчүн ортодонтиялык приборлор орнотулат, дарылоо ыкмасын тандоо туура эмес окклюзиянын себебине жана түрүнө жараша болот.

 6. Генетикалык фактордон келип чыккан малоклюзияны дарылоо мүмкүн эмес.

ЗУБЫ У СОБАКИ | Смена зубов у щенка, прикус, проблемы с зубами

көп берилүүчү суроолорго жооптор

Таштап Жооп